Bir Sayfa Seçin

Prime Focus Çanaklar (Parabolik)

Geometrik şekle göre alınan  kesit bölgesi Çanak Antenimizin Reflektörünü oluşturur. Anten tipleri içinde Parabolik eğimin en fazla olduğu anten tipi Prime Focus Çanaklardır (Parabolik) .  Prime Focus  antenlerin bakış açıları çok geniştir. Bu nedenle anten yüzeyleri gökyüzüne doğru dönüktür (Tüm çanak antenlerin yeryüzü ile yaptıkları düşey açı (Elevation) bulundukları enlem ve boylama göre değişmektedir.) Birbirine paralel olarak genel Radyo Frekans sinyalleri , reflektörden yansıyarak antenin orta noktasında bulunan odak noktasına ulaşır.

Prime Focus Çanak anten dezavantaj;

Küçük çaplı çanaklarda LNB, BUC vb gibi sistem elemanlarının anten üzerindeki gölgesi oldukça fazla yer kaplamakta ve sinyal seviyesinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Prime focus tip antenler daha çok büyük çaplı çanak antenlerde tercih edilmektedir.

Prime Focus Çanak anten çizimi

Benzer Konular: