Bir Sayfa Seçin

TDMA (Time Division Multiple Access)

TDMA (Time Division Multiple Access); Zaman bölümlü çoklu erişim olarak Türkçeye çevrilebilir. Daha önceki yazılarım içinde de çok kez bahsettiğim gibi, uydu haberleşme sistemlerinde kullanılan;  tekniklerin, ekipmanların sürekli gelişmesinin sebebi dönüp dolaşıp bandgenişliği kavramına dayanmaktadır. Bu kadar değerli olan bandgenişliğinden tasarruf etmenin karlı yollarından bir taneside TDMA haberleşme tekniğidir.

Peki bu TDMA nedir ? Ne işe yarar ?. Önce kısa bir tanımlamayla başlayalım. Star veya  Mesh yapıda çalışan orta büyüklükteki networklerde kullanılabilmektedir. Ben daha çok Mesh sistemler üzerinde duracağım.  TDMA tekniğinde; Network içindeki tüm istasyonlar farklı zaman dilimlerinde (Time Slot) aynı frekans kanalını kullanarak uyduya ulaşırlar. Remote istasyonların bu paylaşımı tek başlarına yapmaları mümkün değildir. İstasyonların hangisinin hangi zaman dilimi içinde bu frekans kanalını kullanıp gönderim yapacağına kontrol istasyonu (HUB,Master) karar verir. TDMA Frame süresi networklere göre değişmekle birlikte,  tüm istasyonların iletimine olanak sağlayacak bir turu ifade eder. Kontrol istasyonu TDMA Frame’ini istasyonlara göre Time Slotlara böler ve periyodik olarak networke yayımlar. Bu sayede tüm remote istasyonlar kendi tTime Slotlarını öğrenirler ve  kendi Time Slot aralığında ortak olarak kullanılan frekans üzerinden gönderim yapabilir. Gönderilen paket , networkteki diğer tüm istasyonlar tarafından dinlenir. Ancak; sadece gönderim paketinde hedef olarak adreslenmiş olan alıcı istasyon bu datayı kullanıcı portlarına iletir, diğerleri bloklar ve siler. Gönderim yapan istasyon dışındaki tüm istasyonlar bu time slot içinde bu frekansı kullanamazlar.

TDMA Frame yapısı içinde tek bir frekansın, Time Slotlara bölünmesiyle kanal kapasitesi arttırılmıştır. Olayı biraz daha iyi kavrayabilmek için tersten düşünelim. Tek bir istasyonun kullandığı kapasite içerisinde anlık dilimlerde boşluklar oluşabilmektedir. İstasyon bu kapasiteyi kullanmadığı durumlarda, atıl kapasite olarak beklemektedir. “TDMA” ile bu kapasite çok küçük zaman dilimlerine bölünür ve  istasyonlar talep ettikçe farklı zaman dilimlerinde bu kapasite daha efektif  bir şekilde  kullanılabilir. Bu şekilde bandgenişliğinden tasarruf edilmiş olur.

TDMA Özellikleri

  • Paket anahtarlamalı iletimdir.
  • İhtiyaca bağlı bandgenişliği (BoD – Bandwidth on Demand)
  • Mesh yapıda tüm istasyonlar birbiriyle haberleşebilir.

TDMA Frame Yapısı

TDMA frame yapısı

Benzer Konular: