Bir Sayfa Seçin

açı ve açı çeşitleri

Geometri dersleri; açı ve açı çeşitleri konusunu anlayabilmek için temel kavramlarla başlamamız gerek. Nokta, Doğru ve ışın nedir? sorularnın cevaplarıyla altyapımızı hazırlayıp, açı ve açı çeşitlerine geçebiliriz.

Nokta ve doğru kavramlarının tanımlamaları üzerinde bir çok tartışma yapılmıştır.

Nokta Nedir?

Nokta uzayda herhangi bir alanı işaret edebilir. Defterin üzerine kalemimizin ucuyla bırakacağımız bir işaret nokta olarak tanımlanır. Ancak kullanılan kalem farklı olabileceğinden, noktanın şekli ve büyüklüğüde değişecektir. Bu nedenle noktanın ölçüsü yoktur. Genişlik, en ve boy belirli değildir. Kalemin ucuyla deftere bıraktığımız iz dışında, bir küpün köşeside nokta olarak algılanabilir. Nokta büyük harfle gösterilir, okunuşu “A Noktası”, “B Noktası” vb.

Doğru Nedir?

Nokta kavramını hazmettiysek, doğru olgusunu kafamıza yerleştirmemiz biraz daha basit olabilir. Yukarıda tanımladığımız noktalardan elimizde 2 tane olduğunu düşünelim. Bu iki noktayı en düz ve kısa çizgiyle birleştirdiğimizde elde ettiğimiz şekil “doğrudur”. Noktanın belirli bir şekli ve büyüklüğü yoktur demiştik. Bu nedenle başlangıçta belirlediğimiz bu iki nokta arasındaki doğrunun üzerinde sayısız nokta olduğu kabul edilir. Sonuç olarak baktığımızda doğrunun her iki yönde sonsuza gittiğini söyleyebiliriz. Belirtilen iki nokta arasında kalan kısım ise doğru parçası olarak adlandırılır.

Işın Nedir?

Aynı mantıkla bir doğru daha oluşturalım ve doğru üzerinde bir nokta belirleyelim. Artık doğrumuzu bir tarafından sınırlamış olduk, diğer ucu yine sonsuza gidiyor. Bir ucu sınırlı olan doğruya ışın denir.

Buraya kadar anlattıklarımın şekil üzerinde gösterimini aşağıda görebilirsiniz.

Açı ve Açı Çeşitleri

Nokta, Doğru, Doğru Parçası ve Işın Gösterimi

Açı Nedir ? Çeşitleri Nelerdir?

Açı okunuşu

Açının tanımı ve okunuşu

Farklı 2 doğru üzerinde olan ve aynı noktadan başlayan iki  ışının birleşim kümesine açı denir. Açı ölçü birimi Derecedir. Açılar derecelerine ve pozisyonlarına göre farklı isimler almışlardır. Dar açı, geniş açı, dik açı, ters açı, bütünler açı vb. Bunların ne anlama geldiklerini ve şekillerini aşağıda görebilirsiniz. Soruları çözerken bu açı özelliklerini bilmek ve soru içinde görebilmek doğru sonuca kısa sürede ulaşmada büyük  fayda sağlayacaktır.

 

 

 • Dar Açı: 0º  ile 90º arasında kalan açılardır.

 • Dik Açı: 90º’lik açıya dik açı denir.

 • Geniş Açı: 90º ile 180º arasındaki açılardır.

 • Doğru Açı: 180º’lik açıya doğru açı denir.

 • Tam Açı: 360º’lik açıya tam açı denir.
 • Tümler Açı: 2 açının toplamları 90º ise bu iki açıya tümler açılar denir. Aşağıdaki şekildeki gibi aynı başlangıç noktasına sahip ve açının kollarından bir tanesi ortak olan açılara  komşu açılar denir. Birbirlerini 90º tamamlıyorlarsa Komşu tümler açı olarak adlandırılırlar.

 • Bütünler Açı: 2 açının toplamları 180º ise bu iki açıya bütünler açılar denir. Birbirlerini 180º tamamlıyorlarsa komşu bütününler açı olarak adlandırılırlar.
 • Ters Açılar: Birbirini kesen 2 doğrunun karşılıklık  oluşturdukları açılar ters açılardır ve birbirlerine eşittir.
Birbirine eşittir.

Ters Açılar Birbirine Eşittir

 

Paralel iki doğruyu kesen bir doğru üzerinde oluşan açılar vardır. Bunların gösterimlerini aşağıda görebilirsiniz.

 • İç Ters Açılar: İç ters açıların değerleri birbirine eşittir.

  İç ters

  İç Ters, Dış Ters ve Yöndeş Açılar

 • Dış Ters Açılar: Dış Ters Açıların değerleri birbirine eşittir.
 • Yöndeş Açılar: Yöndeş açıların değerleri birbirine eşittir.
 • Açı ortay: Açının kollarına eşit uzaklıktaki noktaların kümesine açı ortay denir. Açı ortay açıyı 2 eşit parçaya ayırır.

 

 

Benzer Konular: