Bir Sayfa Seçin

anten gürültü sıcaklığı

anten gürültü sıcaklığı ; Yeryüzünde ya da gökyüzünde bulunan tüm nesneler yaydıkları enerjiden dolayı birer gürültü kaynağıdır. Bu gürültü birimi olarak Kelvin (K) kullanılır. Çanak antenler için gürültü kaynaklarını Yeryüzü ve Gökyüzü olarak iki sınıfa ayırabiliriz. Yerkürenin kendisi bir gürültü kaynağıdır ve antenimizin baktığı yönde bu yeryüzünün bir parçasının yansıması (gürültüsü) anten üzerine düşecektir. Aynı zamanda antenimiz gökyüzüne doğru yönlendirildiği için, güneş ya da diğer kaynakların yarattığı gürültüyü de yüzeyinde toplayacaktır.

Etraftan yansıyan bu istenmeyen sinyallerin anten üzerindeki etkisine anten gürültü sıcaklığı denir.

Anten gürültü Sıcaklığına etki eden faktörler ;

  • Antenin yeryüzü ile yaptığı açı (Elevation),
  • Antenin Çapı
  • Çalışma frekansı

Elevation açısı  ve Anten gürültü sıcaklığı

Antenin yeryüzü ile yaptığı açı ile “Anten gürültü sıcaklığı” ters orantılıdır.  En büyük gürültü kaynağı yerküredir. Antenin yerküre ile yaptığı açı azaldıkça; yönü yeryüzünden gelen gürültü sinyallerini daha fazla alacak şekilde yere doğru dönük olur. Bu nedenle gürültü seviyesi artar. Tam tersini düşündüğümüzde ise yani ; Elevation açısı arttıkça antenin yönü gökyüzüne doğru dönmeye dolayısı ile yerküreden gelen gürültü sinyallerine karşı daha korumalı olur.  Kısacası ; Elevation açısı arttıkça, gürültü sıcaklığı azalır. Elevation açısı azaldıkça gürültü sıcaklığı artar.

Anten çapı ve Anten gürültü sıcaklığı

Antenin temel vazifesinin sinyal toplamak ve yaymak olduğunu biliyoruz. Geometrik şekil ile birlikte ; antenin çapıda sinyal seviyeli açısından çok önemlidir. Çapı büyük ve geometrik şekilleri düzgün olan antenler çapları küçük antenlere göre daha fazla sinyal toplayabilirler. Çap büyüdükçe ; gürültü sinyallerinin anten yüzeyinde toplanma oranıda artar. Anten çapı ile anten gürültü sıcaklığı doğru orantılıdır. Çap büyüdükçe , gürültü sıcaklığı artarken çap küçüldükçe, gürültü sıcaklığı azalır.

Çalışma frekansı ve Anten gürültü sıcaklığı

Yukarıdaki iki temel etken dışında üçüncü bir faktörde antenin çalışma frekansıdır. Çalışma frekansı arttıkça gürültü sıcaklığıda buna paralel olarak artış gösterir. Aynı çaplarda ve açılarda C-Band’da çalışan bir anten ile Ku-Band‘da çalışan bir anten arasında kıyaslama yaparsak; Ku-Band anten gürültü sıcaklığının daha yüksek olduğunu görebiliriz.

Benzer Konular: