Bir Sayfa Seçin

Ardışık doğal sayıların toplamı

Ardışık doğal sayıların toplamı biliniyorsa, küçük olanını bul ya da büyük olan kaçtır? Uzun zaman önce öğrendiğim, ancak zamanla unuttuğum bu sorulara, kızım 4. sınıfa geçince matematik dersiyle tekrar geri dönmüş bulunuyorum.

Okuldaki diğer velilerden gelen istek üzerine Ardışık doğal sayıların toplamı ile ilgili bu yazıyı ve örnekleri yazmaya karar verdim.

Ardışık doğal sayıların toplamı biliniyorsa, küçük olanı nasıl buluruz ?

Ardışık kaç tane doğal sayı var ise, her biri için “0” dan başlarak 1’er ekleme yaparız. Örneğin, ardışık 3 doğal sayı için 0+1+2 = 3 değerini alırız. Eğer, 4 doğal sayımız olsaydı; 0+1+2+3=6 değerini alacaktık.

Soruda verilen toplam değerden, bulduğumuz bu değeri çıkartıp, ardışık sayı adedine böldüğümüzde , bulduğumuz sonuç küçük olan ardışık sayının değerine eşit olacaktır.

Örnek:
Ardışık 3 doğal sayının toplamları 66 ise, küçük olan sayı kaçtır?

Ardışık 3 doğal sayımız olduğu için; 0+1+2 = 3 değerini, toplam sayıdan çıkartırız.
66-3 = 63

bulduğumuz bu sayıyı, ardışık doğal sayı adedine böldüğümüzde, küçük olan ardışık sayıyı bulmuş oluruz. Bizim örneğimizde 3 adet ardışık doğal sayı kullandığımız için;
63 / 3 = 21

sorumuzun cevabı 21’dir. Ardışık doğal sayılar ise 21, 22 ,23 ‘tür.

Ardışık çift doğal sayıların toplamı biliniyorsa, küçük olanı nasıl buluruz ?

Yukarıdakine benzer bir işlem yapmamız gerekiyor. Tek bir farkla; yukarıdaki ardışık doğal sayılar için hesap yaparken, 0’dan başlayarak 1’er arttırmıştık. Ardışık çift doğalsayılar içinse 0’dan başlayarak 2’şer arttıracağız. Örneğin, 3 ardışık çift doğal sayı için; 0+2+4= 6 sayısını bulacağız. 4 tane sayı var ise, 0+2+4+6=12 sayısını bulacağız. Bundan sonraki işlemleri aynı şekilde yapıyoruz.

Örnek;
Ardışık 3 çift doğal sayının toplamları 66 ise, küçük olan sayı kaçtır?

ardışık 3 çift doğal sayımız olduğu için,
0+2+4=6,

Bulduğumuz bu sayıyı, toplam sayıdan çıkartıyoruz.
66-6=60,

son olarak 3 adet ardışık doğal sayı olduğu için bu sayıyı 3’e bölüyoruz.
60/3= 20,

Ardışık 3 çift doğal sayının toplamı 66 ise küçük olan sayı 20’dir. Sayılarımız ise 20,22,24’tür.

Ardışık tek doğal sayıların toplamı biliniyorsa, küçük olanı nasıl buluruz ?

Ardışık çift sayılarda kullandığımız hesaplamanın aynısını kullanacağız. Örneğin, 3 ardışık tek doğal sayı için; 0+2+4= 6 sayısını bulacağız. 4 tane sayı var ise, 0+2+4+6=12 sayısını bulacağız. Bundan sonraki işlemleri aynı şekilde yapıyoruz.

Örnek;
Ardışık 3 tek doğal sayının toplamları 69 ise, küçük olan sayı kaçtır?

ardışık 3 tek doğal sayımız olduğu için,
0+2+4=6,

Bulduğumuz bu sayıyı, toplam sayıdan çıkartıyoruz.
69-6=63,

son olarak 3 adet ardışık doğal sayı olduğu için bu sayıyı 3’e bölüyoruz.
63/3= 21,

“Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı” 69 ise küçük olan sayı 21’dir. Sayılarımız ise 21,23,25’tir

Ardışık doğal sayılar küçük olanı bulma ( Karışık örnekler).

Soru1: Ardışık 4 doğal sayının toplamı 134 ise küçük olan sayı kaçtır.
Cevap1:
4 sayı olduğu için; 0+1+2+3= 6
134 – 6 = 128
128/4 = 32
Küçük olan sayı 32’dir.. 32 + 33 + 34 +35 = 134

Soru2: Ardışık 5 doğal sayının toplamı 215’tir. Büyük olan sayı kaçtır.
Cevap2:
0+1+2+3+4=10
215 – 10 = 205
205 / 5 = 41
En küçük olan sayı 41 ise, en büyük sayı  45’tir. (41,42,43,44,45)

Soru3: Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı a+b+c+d+e = 75 ise, (a+b)-e işleminin sonucu kaçtır?
Cevap3:
0+2+4+6+8=20
75 – 20 = 55
55 / 5 = 11 bu sorudaki en küçük tek doğal sayıdır.
11+13+15+17+19 olarak düşündüğümüzde
a=11 , b=13, c=15, d=17 ve e=19 olmaktadır.
(11+13)-19= 5
Sorumuzun cevabı 5’dir.

Umarım ardışık doğal sayıların toplamı ile ilgili yazdığım bu yazı, konuları sizinde hatırlamanıza yardımcı olmuştur.

Benzer Konular: