Bir Sayfa Seçin

çanak anten nedir ?

Çanak anten çeşitlerine ve parçalarına geçmeden önce çanak antenlerin  genel hatlarını çizelim. Uydu haberleşme  sistemlerini oluşturan ekipmanları;  iç birim (IDU- Indoor Unit)  ve dış birim (Outdoor Unit ) olarak 2 ana başlık altında toplayabiliriz. Çanak antenler Dış birim sınıfı içinde yer alırlar. En basit anlatımıyla; uydu sinyallerini almak ve göndermek için kullanılırlar. Kullanılacak sistemlere göre farklı isimlerde ve özelliklerde bir çok çanak anten çeşidi mevcuttur. Ancak temelde yaptıkları iş aynıdır. Alış yönünde ; Uydu üzerinde gelen sinyalleri toplar ve odaklarlar.  Gönderim yönünde ise iç birimden gelen sinyalleri, yörüngede bulunan haberleşme uydularına yönlendirirler.

” Çanak Antenler “; sistem ihtiyaçlarına ve farklı standartlara göre çeşitli özelliklerde ve boylarda üretilirler.

  • Haberleşme sistemlerinde farklı frekans bandları kullanılmaktadır. Amerika gibi bazı ülkeler C-Band frekansları kullanırken(C-band Antenler)  , Avrupa gibi diğer ülkeler KU-Band (Ku-Band Antenler)  frekansları tercih etmişlerdir.
  • Kimi uydu haberleşme sistemleri sadece uydu sinyallerini almak   için kullanılırken ( TV yayınlarını izlemek için evlerimizde kullandığımız Antenler (Receive  – RX Anten) ) , kimi sistemler hem uydu sinyalerini almak hemde göndermek için kullanılırlar(Rx/Tx Anten) .
  • Yine kullanılan sistemlerde sinyal seviyesinin hassasiyetine göre değişik tiplerde  antenler üretilmektedir.

çanak anten parçaları nelerdir?

  • Yansıtıcı ve toplayıcı yüzey ( Reflector)
  • Destek kolları (Feed support)
  • Feed
  • Anten ayağı

Resimde görmüş olduğunuz BUC ve LNB doğrudan anten üreticileri tarafından sağlanan ekipmanlar değildir. Bunun dışında kalan aparatlar hemen hemen her antene göre özel olarak tasatlanır ve üretilir. Bunun sebebi çok açıktır; farklı modellerdeki ve boyutlardaki antenlerin odak noktalarıda farklı yerlerde olacaktır. Feed Support (Destek) kollarının uzunluğu,Reflektore bağlantı açıları gibi detaylar  antenin odak noktasına göre tasarlanır ve üretilir.

çanak anten çeşitleri nelerdir ?

Antenlerin odak noktalarının geometrik yerlerine göre farklı şekillerde çanak antenler üretimiştir. Kesiti alınan parabolün derinliğine, eğimine göre, odak noktalarıda antenlerin farklı noktalarında oluşmaktadır. Bu şekilde reflektöre gelen sinyaller yasıtılarak odak noktasında bulunan  Feedhorn’a iletilir.  Feedhorn LNB’nin önünde bulunur ve reflektörden yansıyan sinyallerin LNB’ye ulaşmasını sağlar. Ağırlıklı olarak kullanılan çanak anten çeşitleri benzer konular altında verilmiştir;

Benzer Konular: