Bir Sayfa Seçin

SCPC

SCPC Single Channel Per Carrier SCPC sistemler noktadan noktaya uydu haberleşme sistemleridir. Temel olarak bakıldığında yüksek hızlı, güvenli, sabit bandgenişliğine gereksinim duyulan lokasyonlar arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılırlar. SCPC sistemlerde...