Bir Sayfa Seçin

FAZ MODÜLASYONU

(PHASE MODULATİON – PM)

Faz modülasyonu ve Frekans modülasyonlarının yapıları birbirine oldukça benzer. Uydu haberleşme ya da diğer birçok radyo (kablosuz) haberleşme sistemlerinde beraber kullanılırlar. Faz modülasyonu birçok digital modulasyon çeşidinin de temelini oluşturmaktadır. Öncelikli olarak nedir bu FAZ ? Sorusuna cevap verelim.

Faz Modülasyon çeşitleri hakkındaki bilgileri için .(PSK BPSK,QPSK…).

Bilindiği gibi temel bilgi sinyalleri salınımlı sinüs dalgaları şeklindedir. Bir sinüs dalgasınının (+) pozitif ve (-) negatif  2 adet genlik tepe noktası vardır. Normal bir Sinüs dalgasının salınımı aşağıdaki düzeni takip eder;

  • Sıfır noktasından başlayarak artar, Pozitif  tepe noktasına ulaşır. (Pozitif Max)
  • Sonra tekrar azalmaya başlar sıfır noktasına geri döner. (Genlik Sıfır)
  • Negatif yönde artmaya devam eder. Negatif  yönde tepe noktasına ulaşır (Negatif Max)
  • Azalarak sıfır  noktasına geri döner. (Genlik sıfır)

Bu salınımı; bir cismin, çember  şeklindeki  yörünge üzerinde 360 derecelik  hareketi olarakta düşünebiliriz. Herhangi bir andaki FAZ ise ; cismin o andaki bulunduğu nokta ile başlangıç noktası arasındaki açı olarak tanımlanabilir. Bu cismin hızında anlık bir değişim oluşturursak cismin faz açısınıda değiştirmiş oluruz.  BİLGİ sinyali Faz modülasyonu ile TAŞYICI sinyal üzerine kodlanırken, Taşıyıcı sinyalin Faz’ı iletilecek olan dataya göre değiştirilir.Faz farkının oluşturulabilmesi için, TAŞIYICI sinyalin frekansı anlık olarak değiştirilir.

Yukarıda da bahsettiğim gibi FAZ modülasyonu digital iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Digital iletişim deyince hepimizin aklına “1” ‘ler ve “0”‘lar gelmektedir .FAZ modülasyonu için çok basit bir örnek vermek gerekirse; diyelim ki iletmek istediğimiz data “101”. Aşağıdaki  şekilde de görüldüğü gibi ,”1″ ‘ler için ayrı bir FAZ açısı değeri , “0”‘lar içinde ayrı bir faz açısı değeri belirlenir. Gönderici tarafta ; TAŞIYICI sinyal üzerine iletilmek istenen digite göre  Faz modülasyonu kodlaması yapılır, kodlanan sinyal alıcıya ulaştığında; kullanılan modülasyon tekniğine göre işlem tersinden tekrarlanır ve data iletimi tamamlanmış olur.

“Faz (Phase) Modülasyonunun” Digital İletişim ortamlarında bir çok çeşidi kullanılmaktadır. Özellikle uydu haberleşme sistemlerinde Bandgenişliğinin en efektif şekilde kullanılması, Bit Error Rate değerinin çok düşük olması, faz  modülasyonunu  uydu haberleşme sistemlerinin ayrılmaz parçası haline getirmiştir.

Benzer Konular: