Bir Sayfa Seçin

Genlik Modülasyonu

Genlik modülasyonu , yaygın olarak kullanılan 3 modülasyon çeşitlerinden biridir. Modülasyon genel tanımıyla, iletilmek istenen bilgi sinyalinin Taşıyıcı bir sinyal üzerine taşınması anlamına gelmektedir. Bu işlem yapılırken, Taşıyıcı sinyalin bir ya da birkaç özelliği değiştirilir. Genlik (Amplitude) modülasyonunda Taşıyıcı sinyalin Genliği değiştirilerek, bilgi sinyali bu sinyal üzerine kodlanır.

Aşağıda şekil-1 ‘de Modulasyonsuz bir Sinüs dalgasının frekansının kademeli olarak arttırılması temsil edilmiştir. Başlangıç Frekansı 1 Hz’dir. Daha sonra 2-3-4 ve en sonunda da 10 Hz olarak ayarlanmıştır. Görüldüğü gibi başlangıçta saniyede 1 sinüs dalgası üretilirken, en son aşamada saniyede 10 sinüs dalgasının oluştuğu gözlenmektedir.

Sinüs Dalga  Frekansının Kademeli Olarak arttırılması 1Hz’den 10Hz’e

Genlik modülasyonu

Genlik Modülasyonu nedir ?

Yukarıdaki genlik modülasyonu videosunda 1 Hz’lik bir bilgi sinyalinin, 10 Hz’lik bir taşıyıcı sinyal üzerine kodlanması gösterilmiştir. Bilgi sinyali  olarak tanımladığımız sinüs dalganın (+) ve (-) tepe noktalarına göre, Taşıyıcı sinyalin genliği değiştirilir. Sonuçta; iletmek istediğimiz düşük frekanslı bilgi sinyali , Yüksek frekanslı TAŞIYICI sinyalin üzerine kodlanmış olur. Alıcı tarafta bu işlemin tersi yapılarak ham bilgi sinyalini elde edilir.  Kısaca;  Yüksek frekanslı taşıyıcı bir sinyalin genliğinin, taşınacak bilgi sinyalinin genliğine bağlı olarak değiştirilmesine Genlik modülasyonu denir.

Benzer Konular: