Bir Sayfa Seçin

Gestalt Terapi

Gestalt Terapi

Fritz Perls (Gestalt Terapi’nin Kurucusu)

Gestalt Terapi“, Fritz Perls tarafından kurulmuştur. Terapinin temelinde ” awareness – farkındalık ” yatmaktadır. Duyguları an ve an fark edebilmek ve anlamlandırabilmek öğretisine önem verir. Gestalt kelimesi Almanca kökenli bir kelimedir ve sözlük anlamı “bütün, tam, bütünlük” olarak karşımıza çıkmaktadır. Gestalt Terapi, yaşanan deneyimlerin ve etkileşimlerin kişi tarafından bir bütün olarak algılanması ve her saniyesinde neler hissedildiğinin tam olarak farkına varılması gerektiğini söyler.

Herhangi bir deneyim ya da etkileşim yaşanırken ön planda ve arka planda farklı duygular yer alır. Ön planda kabul edilen ve barışık yaşanan duygulara yer verilirken, kabul edilmeyen ya da gizlenmek isteyen duygular bastırılır ve arka plana itilir. Deneyim ve etkileşim bu duygu bütünlüğü içerisinde gerçekleşir. Arka plana itilen ve kabul görmeyen duygular, eksik bırakılmış görevler gibi sürekli olarak rahatsız eder. Aynı deneyimler ya da etkileşimler tekrar yaşanırken bilinmeyen ancak varlıklarını sürdüren arka plandaki duygular rahatsızlık vermeye devam eder.

Gestalt Terapi,  arka planda biriken kabul görmeyen duyguları tam olarak kavramak için deneyim ve etkileşimin her anında hissedilen duyguların farkındalığına varmak gerektiğini söyler. Ancak bu şekilde o duygulara ışık tutulabilir ve karanlıkta kalmaları engellenir.

Gestalt Terapi ve Krishnamurti Meditasyonu

Farkındalık ve bütünsellik üzerine kurgulanan terapi yöntemlerinden ikisi olarak karşımıza “Gestalt Terapi” ve “Krishnamurti Meditasyonu” çıkmaktadır. Olmamış olaylardan daha çok varolan duyguların yorumlanması ve tanınması “Gestalt Terapinin” anahtarıdır. Yaşanmış ve izler bırakmış duyguların tanımlanması gerekir. Gestalt Terapisinde kullanılan farklı yöntemler vardır. Gestalt Terapi ve Krishnamurti Meditasyonu arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları Cengiz Erengil’in yazısında bulabilirsiniz.

Gestalt Terapi Yöntemleri

  • Dialog Oyunu
  • Daire Yapma Tekniği
  • Yansıtma Oyunu
  • Ters Çevirme Tekniği
  • Tekrarlama Oyunu
  • Duyguyla Kalma
  • Rüya Analizi

Kısacası, Gestalt Terapi “Farkındalık” anahtar kelimesi ile terapi arayan yöntemlerden bir tanesidir.

Benzer Konular: