Bir Sayfa Seçin

Link Budget – Link Bütçeleme

Link Budget, Uydu haberleşme sistemlerinde uydu üzerinden 2 nokta arasında iletişim kurulabilmesi için gerekli ekipman ve diğer parametlerin hesaplanması için kullanılır. Link budget bir hesaplama, bütçeleme analitiğidir. İki nokta arasında iletişim sağlanabilmesi için göndericiden (transmitter) alıcıya (receiver) kadar olan bölümdeki kazançların ve kayıpların hesaplanması ile gerekli olan güç ve benzeri parametrelin bulunmasında kullanılır.

Kazanç ve kayıplar neler olabilir? iletişim kurulmak istenen 2 cihaz arasında kalan birçok etken kazanç ve kayıp faktörü olarak Link Budget hesabına katılır. Örneğin; Atmosfer, Uzay boşluğu, Kablolama, Konnektorler, Waveguide kayıp faktörü olarak adlandırılırılabilir. Aynı şekilde anten kazancı, Transmitter gücü de kazanç faktörü olarak hesaba katılabilir. Tüm bu işlemler bahsedilen iki nokta arasında sağlıklı ve verimli bir şekilde uydu haberleşmenin sağlanabilmesi için yapılmaktadır.

Link Budget Hesaplaması

Bu hesaplamaların yapılabilmesi için formlar şekilnde hazırlanmış Link Budget araçları kullanılmaktadır. Bu araçlar bir yazılım olabileceği gibi Excel sayfasıda olabilir. Gerekli alanlar doldurulduğunda hedeflenen değerler önceden girilmiş formüller yardımıyla otomatik olarak ekrana yansıtılır. Kurulum ve devreye alma aşamasından önce benzeri bir sistem benzeri lokasyonlara daha önce kurulmamışsa muhakka “Link Budget” yapılmalıdır. Bu hesaplamalar doğrultusunda network dizaynı yapılır, hangi lokasyonda hangi ekipmanların kullanılacağına karar verilir.

Link Budget Parametreleri

Bu hesaplamalar yapılırken, Anten çapı, kullanılacak olan RF gücü, Çalışılacak olan frekans bandı, Bandgenişliği, uydu EIRP değeri, anten kazancı dikkate alınacak başlıklardan sadece bir kaçtanesidir. Bu hesaplamanın doğru bir şekilde yapılmaması durumunda, sistem ya çalışmayacaktır ya da kararsız çalışacaktır. Örneğin sistemin çalışması için gerekli Alış seviyesi değeri hesaplanırken rain fade margin eklenmemişse sistem normal havalarda düzgün çalışacak ancak, kapalı ve yağmurlu havalarda 1-2dB’lik kayıp yüzünden güç yetersiz kalacak ve çalışmayacaktır.

Kısacası Link Budget, network dizaynı ve kullanılacak ekipmanların tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede optimum çalışma noktası bulunup buna göre ekipman seçimi yapılabilmektedir. Gerekesiz büyüklükteki ekipmanların alınıp sistem maliyetinin yükselmesini engellediği gibi kararsız çalışan uydu sistemlerininde önüne geçilmektedir.

Uydu Operatörlerinden kapasite kiralanmak istendiğinde Link Budget hesapları operatör tarafından gönderilmektedir. İnternet üzerinde link budget calculator olarak arattığınızda online hesaplama araçlarına ulaşabilirsiniz.

Link Budget Parametreleri

Örnek Link Budget

 

 

Benzer Konular: