Bir Sayfa Seçin

OBO – Output Back-off Nedir?

OBO – Output Back-off, Amplifier’ın maximum çıkış gücü ile o anda ürettiği güç arasındaki farktır.  Uydu sistemlerinde kullanılan HPA’lerin Linear olarak çalışması istenir, bunu sağlamak için Output Back-off  kullanılır. Linear çalışma modundaki bir HPA; giriş gücünün arttırılmasına paralel olarak çıkış gücünü arttırır. Doyuma ulaşmış (Sature olmuş – Saturasyon) bir HPA’nin ise giriş gücü arttırıldığı halde  çıkış gücünde aynı oranda bir artış olmaz. Azalarak artar ve belli bir noktadan sonra giriş gücü arttırılsa bile çıkış gücü artmaz. Kablosuz iletişim sistemleri için HPA’in linear moddan uzaklaşması demek, distorsiyonların oluşması anlamına gelmektedir. Output Back-off bu distorsiyonların önüne geçmek için kullanılır.

OBO – Output Back-off Neden Kullanılır?

Doyum noktasına ulaşan (Saturasyon) HPA’in giriş gücü arttırıldığı halde çıkış gücünün artmadığını belirtmiştim. Bu noktadan sonra giriş gücü arttırıldığında, istenen frekans bandının dışında yeni taşıyıcılar (Harmonikler) oluşmaya ve sinyal bozulmaya (Gürültü) başlar. Bu bozulma BER değerini etkiler ve iletişim hattında verim alınamaz.

OBO – Output Back-off bu harmoniklerin oluşmasını engellemek için HPA’in girişine uygunalan gücün azaltılması prensibine dayanır. Birden fazla taşıyıcı var ise, taşıyıcı sayısına göre OBO değeri değiştirilir. Aşağıda vereceğim değerler genel kabul görmüş değerlerdir, kesinlikle sabit bir kural değildir. Bu değer  iletişim yapısına, EIRP değerlerine, Bandgenişliğine göre tekrar hesaplanması gereken bir değerdir.  Bu genel kabul görmüş ilkeye göre, aktif halde bulunan taşıyıcı sayısına göre hesap yapılır. Taşıyıcı sayısı 2 katına çıktığında her bir katlama için 3dB arttırılır.

•    1 taşıyıcı için Clean Carrier OBO=0dB
•    1 yada 2 modüleli taşıyıcı için OBO=3dB
•    4 modüleli taşıyıcı için OBO=4dB
•    8 modüleli taşıyıcı için OBO=9dB

OBO – Output Back-off ile ilgili ekleme yapmak isterseniz ya da yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. OBO – Output Back-off yazısını güncelleyelim.

Benzer Konular: