Bir Sayfa Seçin

Reed Solomon ve FEC

FEC nedir?

Forward Error Correction – FEC; gönderilen paketlerin diğer tarafa sağlıklı bir şekilde ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yapmak için kullanılan algoritmik sistemdir.  Data paketlerinin arasına FEC paketleri eklenerek iletim gerçekleştirilir. FEC oranına göre data paketlerinin arasına eklenecek FEC paketlerinin sayısıda değişir ve toplam header (başlık) miktarıda artar. Bu nedenle benzer alış seviyesindeki sistemlerin BER değerleri FEC oranlarına bağlıdır. Diğer bir deyişle sistemin çalışması için gereken Eb/No değeri FEC paket sayısı ile doğru orantılıdır. Örneğin;  FEC 1/2  (0.5) değerinde 6dB ile çalışabilen bir  sistemin aynı BER oranlarını yakalaması için FEC 3/4 (0.75) değerinde yaklaşık 8dB ile çalışması gerekmektedir. Aşağıda benzer BER değeri için farklı FEC oranlarına göre Eb/No değişim değerlerini görebilirsiniz. Ancak önce FEC 1/2 , FEC 3/4, FEC 7/8 ne anlama geliyor bir göz atalım

FEC 1/2: Gönderilen her 2 bitten 1 tanesi FEC bit. FEC bit Data bit oranı 0.5
FEC 3/4: Gönderilen her 4 bitten 1 tanesi FEC bit. FEC bit Data bit oranı 0.75
FEC 7/8:Gönderilen  her 8 bitten 1 tanesi FEC bit. FEC bit Data bit oranı 0.875

FEC 3/4

FEC Oranları

Aşağıdaki grafikte FEC oranlarına göre ihtiyaç duyulan Eb/N0 değerleri mevcuttur. Bu değerler 512K’lık bir taşıyıcı için tahmini olarak oluşturulmuş değerlerdir. FEC oranı arttıkça gerek duyulan Eb/N0 seviyesininde yükseldiğine dikkat  edin.

FEC oranı ve Eb/N0 seviyesi

Reed Solomon

FEC harici bir ata doğrulama metodudur. FEC’e kıyasla daha düşük bir başlık paketi (overhead) oluşturur.