Bir Sayfa Seçin

Saturasyon ( Saturation )

Saturasyon (Saturation) terimi fizik, kimya vb. gibi alanlarda farklı ekipmanlar için kullanılmakla beraber temel olarak aynı anlamı ifade etmektedir. Saturasyon’un (saturation) kelime karşılığı “doyum” demektir. Dijital elektronik derslerinde transistorlerin doyum (Saturasyon) noktasında çalıştıkları ilk öğretilen noktalardan biridir. Uydu haberleşme sistemlerinde ise saturasyon kelimesi transmit ekipmanlarının (RFT – BUC) Amplifier katmanı için kullanılır.

Temel olarak uydu sistemlerinde Transmit ekipmanlarında güç arttırıldığında, transmit yapan istasyonun kendi sinyalini alış seviyesi ve diğer istasyonların bu istasyonu alış seviyesinin artması beklenir. Her bir güç artışına paralel olarak diğer istasyonların bu istasyonu alış seviyeleride artıyorsa sistem güç artışına cevap veriyor demektir. Diğer bir ifade ile sistem sature olmamış demektir. Ancak güç arttırıldığı halde, diğer istasyonlardaki alış seviyesi değişmiyorsa sistem sature olmuş (Doyuma ulaşmış) demektir.

Saturasyon (Saturation) sisteme zarar verir mi?

RFT cihazının sürekli olarak saturasyonda çalışması farklı bir çok problemden kaynaklanabilir. Saturasyonda çalışan bir cihaz sürekli olarak fazla güç ile çıkış yapmaya çalışmaktadır. Buda kendi gücünün yetersiz olduğu anlamına gelir. Network yapısı içerisinde ki dengelerin sağlanabilmesi ve sistemin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için sistemin sature olmadan çalışması beklenir.Saturasyon noktasına çalışan sistemlerin kazançlarıda düşük olmaktadır.

Saturasyon noktası için 1 dB compression test yapılır

Amfiler; girişlerine uygulanan sinyali güçlendirirler. Girişe uygulanan güç arttırıldıkça, çıkıştan elden edilen kazançta o oranda artar. Uydu sistemlerinde çıkıştan elde edilen gücü karşı taraftaki alış sinyal seviyesi ya da kendi alış seviyesi olarak düşünebiliriz. Ancak, öyle bir noktaya gelinirki giriş sinyali arttırılsa bile çıkış sinyalinde önemsenmeyecek kadar az bir artış olur ya da hiç olmaz. İşte bu nokta sistem için saturasyon noktasıdır.

Kazancı çıkış sinyalinin, giriş sinyaline oranı olarak düşünürsek, saturasyon noktasına kadar kazanç artarken, saturasyon (saturation) noktasından sonra kazanç düşmeye başlar. Uydu operatorleri ya da kurulum ekipleri 1dB compression testi ile optimal seviyeyi bulurlar.

Anten montajı yapıldıktan ve sabitlendikten sonra, sistem aktif hale geldiğinde 1dB compression testi yapılır. Bunun için RFT gücü 1dB arttırılır ve diğer taraftan alış seviyesi kontrol edilir. Her 1dB artışında alış seviyeside paralel olarak yükselecektir. Ancak Saturasyon noktasına yaklaşıldıkça alış seviyesindeki artış azalacak, saturasyon noktasına gelindiğinde ise daha fazla artış olmayacağı gözlenecektir.

RFT Saturasyon (Saturation) grafik gösterimi

Uydu haberleşme Doyum noktası

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, başlangıçta güç arttırıldıkça alış sinyal seviyeside artmaktadır. Ancak belirli bir noktadan sonra güç arttırılsada, alış seviyesi sabit kalmaktadır. Dolayısı ile sistemin kazancı düşmektedir. Bu noktaya saturasyon noktası “doyum noktası” denir.

Benzer Konular: