Bir Sayfa Seçin

SCPC Single Channel Per Carrier

SCPC sistemler noktadan noktaya uydu haberleşme sistemleridir. Temel olarak bakıldığında yüksek hızlı, güvenli, sabit SCPC Hizmetleribandgenişliğine gereksinim duyulan lokasyonlar arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılırlar. SCPC sistemlerde bandgenişliği üzerinde optimizasyon yapmak için diğer başka bir istasyonla paylaşım söz konusu değildir. İki nokta arasında sabit bir kapasite vardır. Operasyonel devamlılığın kritik derecede önemli olduğu lokasyonlarda tercih edilir. mail, ses, data, video-konfrans vb. gibi iletişim ihtiyaçları sabit bir bandgenişliği üzerinden kolayca karşılanır. VSAT sistemlerinden çok farklı bir ekipman yapısına sahip oldukları düşünülmemelidir. Aslında, SCPC’ler  taşıyıcı başına tek kanal kullanan VSAT sistemleridir.

Noktadan-noktaya hizmet verildiği için her bir istasyona belirli bir kapasite verilir. Bir istasyonun Tx frekansı diğer istasyonun RX frekansı olmalıdır. Bu şekilde; A istasyonunun TX frekansı B istasyonunu RX frekansı olurken, B istasyonunun TX frekansıda A istasyonunun RX frekansı olur.

SCPC Avantajları

 • Sabit kapasite
 • Yüksek bandgenişliği
 • Kapasitenin ortak kullanımı söz konusu değildir
 • Merkezi Yer İstasyonu gereksinimi yoktur (Hubless)
 • Yüksek Güvenlik
 • Tüm iletişim uydu üzerinden sağlanır. Arada karasal hat kullanımına gerek yoktur.
 • Tx ve Rx hızları arasında bir oran olmasına gerek yoktur
 • Farklı network yapıları üzerine kurulabilir
 • Coğrafi konumlar arası uzaklık SCPC sistemler için engel değildir
 • Tek bir operatör tarafından idare edilir
 • Müşteri ihtiyaçlarına göre hızlıkonfigürasyon  avantajı sağlarlar

SCPC  Yapısı

SCPC sistemler uydu haberleşme sistemlerinde kullanılan temel ekipmanları barındırırlar, sistemler arasındaki farklar kullanılan ekipmandan çok protokoller ve erişim kuralları ile birbirlerinden farklılaşırlar. Sistem içerisinde en önemli ekipmanlardan biri SCPC Modemlerdir. Yine tüm modülasyon ve demodülasyon işlemleri SCPC modem üzerinde gerçekleştirilir.

SPCP diagram

SCPC basit gösterim

Benzer Konular