Bir Sayfa Seçin

SNR- Signal to noise ratio nedir?

SNR-Signal to noise ratio, Sinyal Gürültü oranı nedir? Uydu haberleşme sistemlerinde gönderim için uygulanan gücün bir kısmı yeryüzü, atmosfer, kablolar konnektörler vb. etmenlerden dolayı zayıflayarak kaybolur. Uydu sistemlerindeki bu kayıplar, yayıncılık içinde büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İletilmek istenen sinyalin; yeryüzü ve diğer gürültü kaynaklarından yayılan gürültü sinyallerine oranı SNR-Signal to Noise Raito (sinyal gürültü oranı) olarak adlandırılır.

SNR – Sinyal Gürültü oranı Formülü

Yukarıdaki açıklamaları biraz daha basit hali SNR kavramı için daha açıklayıcı olacaktır. Yayımlanan sinyalin gürültü sinyallerine oranının dB cinsinden değerine SNR denir. Sinyal olarak 3000 – 30000 KHz band aralığında(Yüksek Frekans) bir frekans olduğunu varsayarsak, Gürültü sinyalleride bu band aralığında filtrelerden geçebilen sinyaller olabilir. Formül olarak gösterirsek;

SNR = Yayımlanan Sinyal Gücü / Gürültü sinyallerinin gücü

SNR = Psinyal / Pgürültü

SNR ve Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer SNR ölçümünde kullanabileceğimiz etkili bir ekipmandır. Spectrum’un temel ayarlamalarını yaptıktan sonra SNR değeri çok rahat bir şekilde ölçülebilir. Temel ayarlamızda, Frekans, Span, Amplitude değerlerini ölçüm yapmak istediğimiz diğer bir deyişle almak istediğimiz sinyal değerlerine göre ayarladıktan sonra. Dip gürültüsü olarak adlandırılan bölüm ile sinyal tepe noktası arasındaki fark bize sinyal gürültü oranını verecektir. Tam sonuç almak için hassas cihazlar ve dikkatli bir ölçüm gerekmektedir.

Sinyal Gürültü Oranı

Signal to noise ratio

Benzer Konular: