Bir Sayfa Seçin

Genlik Modülasyonu (GM)

Genlik Modülasyonu Genlik modülasyonu , yaygın olarak kullanılan 3 modülasyon çeşitlerinden biridir. Modülasyon genel tanımıyla, iletilmek istenen bilgi sinyalinin Taşıyıcı bir sinyal üzerine taşınması anlamına gelmektedir. Bu işlem yapılırken, Taşıyıcı sinyalin bir...