Bir Sayfa Seçin

TDMA

TDMA (Time Division Multiple Access) TDMA (Time Division Multiple Access); Zaman bölümlü çoklu erişim olarak Türkçeye çevrilebilir. Daha önceki yazılarım içinde de çok kez bahsettiğim gibi, uydu haberleşme sistemlerinde kullanılan;  tekniklerin, ekipmanların sürekli...