Bir Sayfa Seçin

VSAT – Very Small Aperture Terminal

VSAT Servis Hizmetleri

VSAT Nedir? Vsat terminalleri point-to-point (noktadan noktaya) ya da point-to-multipoint (noktadan çok noktaya) haberleşme  için kullanılan uydu terminalleridir.VSAT terminalleri ile farklı coğrafi konumlardaki istasyonlar arasında ses,data ve video taşınabilmektedir.  Anten boyutları 0.9m-2.4m çapları arasındadır. Ev kullanıcılarına ya da şirketlere, karasal sistemlerin ulaşamadığı farklı coğrafyalarda hizmet verirler. Deniz üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde, kıtalar arası yolculuk eden gemilerde, Mobil araçlar üzerinde ya da kırsal bir alandaki baraj şantiyesinde kullanılabilirler. Sistem ihtiyaçlarına göre farklı network tasarımlarına olanak vermektedir. En önemli avantajlarına baktığımızda aşağıdaki maddelerin ön plana çıktığını görürüz.

  • Tek bir network üzerinden çift yönlü ses,data ve video aktarımı,
  • Kolay ve kısa sürede kurulum (2.4 metrelik bir antenin kurulması ve devreye alınması 2-3 gün gibi bir süre almaktadır.
  • Network rahatlıkla genişletilebilir. Coğrafi nedenlerden dolayı altyapının olmadığı yerlerde düşünülebilecek en pratik çözümdür.
  • Yeni lokasyon ekleme maliyetinin düşük olması.
  • Haberleşme sistemlerinden beklenen en önemli parametrelerden biri olan Availability (Kullanılabilirlik) oranının  %99.5-%99.9 gibi oldukça yüksek bir seviyede olması.
  • Bandgenişliğinin lokasyonlar arasında istendiği gibi dağıtılmasına olanak tanıması

“VSAT” sistemleri araştırılırken genellikle karasal hatlarla kıyaslanmaktadırlar. Aslında bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü; karasal hatlar ile VSAT terminalleri ya da  diğer uydu sistemleri genel hatlarıyla bakıldığında aynı işi yapıyor gözükselerde, kullanıcı profili ve ihtiyaçları açısından bakıldıklarında birbirlerinin yerlerini tutamazlar. Örneğin; Kırsal bir kesimde iletişim (Telefon,data,fax,video) için hiçbir altyapısı olmayan şantiyenin, merkez ofisi ile haberleşmesi için kullanılan VSAT sisteminin maliyetini ve sağladığı kapasiteyi, şehir merkezindeki bir karasal yapı ile mukayese etmek çok doğru sonuçlar vermeyecektir. Uydu haberleşme sistemleri karasal hatlara alternatif olabilirler, ancak birebir rakip olmamalıdırlar. Kullanım alanları ve elde edilen faydalar birbirlerinden farklıdır.

VSAT sistemlerinin, özel şirketler için en büyük avantajlarından bir tanesi, kendi networkleri üzerinde tam bir kontrole sahip olmalarıdır.  Diğer özel şirketlerden ya da kullanıcılardan bağımsız bir şekilde networkleri üzerinde istedikleri düzenlemeleri yapabilecek esnekliğe sahiptirler. Ellerinde tuttukları bandgenişliğini, istasyonlar arasında istedikleri gibi dağıtabilir, önemli gördükleri istasyonlar için sabit kapasite atayabilir, yeni istayon kurulumu talep edebilirler.

Az önce VSAT terminalleri için farklı network yapılarından bahsettim. VSAT terminalleri üretici firmalara göre değişen çalışma prensiplerine sahiptir. Tüm istasyonların Merkezi bir yer istasyonu ( HUB ) üzerinden haberleştikleri (star yapı ) ya da Merkezi Yer istasyonu olmadan (HUBLESS) doğrudan kendi aralarında da iletişime geçebilirler (Mesh yapı).

VSAT Kurulum alanları

VSAT’lar günümüzde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kurulum için uydu kapsama alanı ve doğru hesaplama yeterlidir. Uydu kapsama alanının olduğu heryerde, yeni bir istasyon kurulabilir ve çok kısa sürede sisteme dahil edilebilir. VSAT sistemlerine bakıldığında Indoor (içbirim) ve outdoor(dışbirim) ekipmanlarından oluştuğunu görürüz. Çanak anten, LNB, Transciever gibi dış birimler ile uydumodem, voice cihazları gibi iç birimler mevcuttur.

VSAT coğrafi bölgeler

VSAT kullanım alanları

VSAT monitoring (izleme)

VSAT sistemlerinin operasyonu Merkezi Yer İstasyonundan ya da sisteme dahil olan Master bir istasyon tarafından yapılır. Sistemdeki tüm istasyonların uydu kesimi ile ilgili parametreleri çeşitli yazılımlar ile takip edilir. Uzaktan müdahaleler ya da otomatik ayarlar ile sistem performansı sürekli üst seviyelerde tutulur. VSAT sistemlerinde son kullanıcı ile merkez ofis arasında tek bir servis sağlayıcı olduğu için güncellemeler, yeni eklemeler, arıza tespiti ve arızanın giderilmesi süreçleri çok kısa sürelerde çözümlenebilmektedir.

VSAT sistemlerinde TDMA, CDMA ya da FDMA iletişim tekniklerinden biri kullanılabilir.

Benzer Konular

TDMA

Uydu Haberleşme