Bir Sayfa Seçin

VSWR nedir ?

Duran dalga voltaj oranı olarak Türkçeye çevirebileceğimiz, vswr voltage standing wave ratio ;  iletim hattı ile yük arasındaki empadans farkından doğan  geri yansımalardan kaynaklanır.  Sinüs sinyali oluştuktan sonra iletim hattından ilerleyecek ve yüke gelecektir. Eğer ; iletim hattımız ile yük (-ki çanak antenler için iletim hattı anten kablosu , yük ise antendir) arasında empedans uyumsuzluğu var ise enerjinin tamamı anten tarafından yayımlanamayacak ve bir kısmı iletim hattı üzerinden tekrar üretece geri dönecektir.Geri dönen(yansıyan) bu sinyal  , iletilmek üzere antene gönderilen iletim sinyalleri ile karşılaşır. Bu karşılaşma sırasında duran dalga oluşur.  En önemli dezavantajı ise gönderim için iletim hattına verilen gücün verimli olarak kullanılamaması ve geri yansımasıdır. Anten üzerinde güç kaybı oluşmasına neden olur.

Aşağıdaki şekilde giden dalgalar , yansıyan dalgalar ise şeklinde gösterilmiştir. Bu iki sinyalin karşılaşması ile oluşan duran dalgalar (vswr)ise Duran_Dalga ile belirtilmiştir.

vswr minimum

vswr maximum

iletim sinyali ile yansıyan sinyalin genliklerinin; maximum ve minimum noktalarının üst üste geldiği zaman aralıklarında bir duran dalga oluşur. Oluşan bu duran dalganın,  maximum  ve minimum voltaj seviyelerinin birbirlerine oranlanması  ile vswr bulunur.

Benzer Konular: