Bir Sayfa Seçin

Link kalitesi

Uydu haberleşme sistemlerinde Link kalitesini 2 başlık altında incelemek gerekir. Birincisi; Availability (kullanılabilirlik) bu oran yıllık %99.5 olarak kabul edilir. Yani; uydu haberleşme sistemlerinin yıllık %99.5 oranda iletişimi sağlaması beklenir. Bir yılda 365 gün olduğunu düşünürsek, %99.5 kullanım oranı ile sistemin kesintisiz bir şekilde 363 gün çalışması beklenmektedir ve bir çok servis sağlayıcı firma bunu anlaşmalarla kabul eder. Bu sürenin aşılması durumunda ceza kesilmesi yine sözleşmeye bağlıdır. Link kalitesinin ikinci başlığı ise BER değeridir. BER değerinin 10^-8 olması gerekir. Transfer edilen bitlerden en fazla 10^-8 kadarı hatalı olabilir.

Uydu  haberleşme sistemleri bu değerleri yakalayabilmek için çok hassas bir şekilde tasarlanır, kurulu ve idare edilirler.

Link Kalitesi Nelere bağlıdır ?

Kurulumdan ve devreye almadan önce hesaplanabilir değerlerin çok dikkatli bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Link kalitesini etkileyen faktörleri önceden bilinen ve anlık olarak oluşan değerler olarak ele almakta fayda vardır.

Mesela; Link Budget ( Link hesaplama) , yağmur ve atmosfer etkisi (rain ,fade margin),  çevre gürültü faktörleri önceden hesaplanabilir değerlerdir. Bu değerlere göre kullanılacak HPA, Anten çapı vb. gibi elemanlar tespit edilir. Tüm bu hesaplamalar yapıldıktan sonra beklenmedik yani hesaplanamayan etkenler yüzünden sistem kesintileri oluşabilir.

Önceden hesaplanamayan etkenlere ise örnek olarak; Transponder arızaları ya da ayar değişiklikleri, hardware uygulama kayıpları, Enerji ve topraklama hataları verilebilir.Link budget oluşturulurken, hesaplanabilir değerler kullanılır.