Bir Sayfa Seçin

Link Kalitesi

Link kalitesi Uydu haberleşme sistemlerinde Link kalitesini 2 başlık altında incelemek gerekir. Birincisi; Availability (kullanılabilirlik) bu oran yıllık %99.5 olarak kabul edilir. Yani; uydu haberleşme sistemlerinin yıllık %99.5 oranda iletişimi sağlaması beklenir....