Bir Sayfa Seçin

DiSEqC Nedir? ve Tanımı

DiSEqC Nedir? sorusunun cevabına ve tanımına geçmeden önce, DiSEqC kelimesinin açılımına bakalım. Digital Satellite Equipment Control- Digital Uydu haberleşme ekipman kontrolü olarak çevrilebilir. Receiver üzerinden anten motoru, LNB, switch gibi ekipmanların kontrol edilebilmesi için EUTELSAT öncülüğünde geliştirilmiştir. DiSEqC standardı, tek bir koaksiyel kablo ile receiver  tarafından farklı dış birimlerin kontrol edilmesine olanak sağlar.

Neden DiSEqC ?

Özellikle uydu TV yayınlarına olan rağbet ve diğer uydu haberleşme ekipmanlarının tercih edilir hale gelmesinden sonra, bu alanda bir çok üretici firma kurulmuş ve farklı marka ve modellerde cihazlar üretilmiştir. Bu üretim çılgınlığı, standartlardan yoksun olduğu için üretilen cihazlar arasında uyum sorununu beraberinde getirmiştir. Farklı standartlara göre üretilen dış birim ekipmanlarının kontrolü için farklı kablolama ve donanım gerekiyordu. Dolayısı ile; ekipman tercih ederken hangisinin hangisiyle uyumlu bir şekilde çalıştığını öğrenmek tam bir uzmanlık istiyordu. Bütün bunların yanında teknik zorunluluklar sonucunda EUTELSAT öncülüğünde DiSEqC standardı geliştirilmiştir. Bu sayede hem kurulum kolaylığı hemde birbirleriye uyumlu cihazlar üretilmeye başlanmıştır. DiSEqC sadece ürünler arası uyumu sağlamakla kalmamış, teknik açıdan yenilikler ve kolaylıklar getirmiştir.

Uydu yayınları frekanslarına göre alt band – üst band diye sınıflandırılırken, yayın polarizasyonlarına göre horizontal ve vertical olarak adlandırılırlar. Receiver izlenmek istenen kanala göre Universal LNB’ye voltaj göndererek Horizontal ve Vertical seçimini yapar. LNB’ye gönderilen voltaj 15V altında ise sadece Vertical yayınlar, 15V üzerinde ise sadece Horizontal yayınlar alınabilir. Aynı zamanda Universal LNB ile alt band ve üst band yayınları almak mümkündür. Bunun için ise LNB içindeki local osilatör frekansı değiştirilir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklamayı LNB konusu altında bulabilirsiniz. Local osilator frekansının değiştirilmesi ise receiverdan gönderilen 22Khz’lik sinyalle mümkün olmaktadır. Receiver izlenmek istenen kanala göre voltaj ve 22Khz’lik burst gönderme kararını verir. 22Khz burstler aynı zamanda uydu değiştirmek içinde kullanılmaktadır. Diyelim ki 1 receiver ve aynı anten üzerinde farklı uydulara odaklanmış 2 ayrı LNB var. Bu LNB’ler arasındaki geçiş işlemi de yine 22Khz’lik burst ile yapılmaktadır. DiSEqC standartları ve swtichleri kullanmadan bu yapıyı çalıştırmak mümkün olmamaktadır. 2 farklı anten üzerindeki LNB kontrolü de yine DiSEqC sayesinde yapılabilmektedir.

Dijital ve analog sinyallerde kullanılan “DiSEqC” için çeşitli kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler ile ilgili etiketler ancak belirlenen standardı karşılayabilen cihazlar üzerine etiketlenebilir. DiSEqC switchlerin çalışmalarına göre çeşitli alternatifler üretilmiştir.

DiSEqC Alternatifleri Nelerdir?

Mini-DiSEqC

Mini-DiSEqC tipi switchler bir receiver ve 2 LNB (aynı anten ya da farklı 2 anten) için kullanılabilir. 1 giriş (receiver) ve 2 çıkış (LNB) mevcuttur. Örneğin birinci çıkış Astra için , ikinci çıkış TURKSAT3A için ayrılabilir.

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 ne demek ?

DiSEqC 1.0: 2×1 ya da 4×1 DiSEqC switchlerle kullanılabilir.
DiSEqC 1.1: 8×1 DiSEqC switchlerle kullanılabilir.
DiSEqC 1.2: Anten motor kontrolü yapılabilir.
DiSEqC 1.3: Anten motor kontrolü için USUAL fonksiyonu kullanabilir.

DiSEqC 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 ne demek ?

DiSEqC logo

DiSEqC 2.0 için LOGO

DiSEqC 1.x ile DiSEqC 2.x arasındaki tek fark; 1.x sistemleri tek yönlü iletişimi desteklerken, DiSEqC 2.x sistemler çift yönlü iletişime olanak tanır. Tek yönlü iletişim ile receiver LNB,s witch vb. gibi cihazları yönetirken, çift yönlü iletişim ile uç birim ekipmanlarıda aynı koaksiyel kablo üzerinden geri bildirimde bulunabilir. Bu sayede, LNB receivera kendi sistem yapısı ile ilgili bilgilerini gönderebilir.

Ne zaman DiSEqC?

  • Sadece bir uyduya point edilmiş ve üzerinde 1 LNB’nin bulunduğu sistemler için DiSEqC standart gerekli değildir. Sıradan bir receiver bu sistemi rahatlıkla çalıştırabilir.(Analog ya da Digital)
  • Tek bir monoblock LNB ile bir anten üzerinden farklı iki uydu sinyali alınmak istenirse, Tone burst kullanılır hemen hemen tüm digital receiverlar bunu destekler.
  • DiSEqC 1.0 –> Bir anten üzerinde birden fazla LNB kullanılması ve/veya birden fazla anten kullanılıp farklı uydu sinyalleri alınması durumunda kullanılır. DiSEqC1.0 maksimum 4 LNB ya da 4 Anten destekleyebilir.
  • DiSEqC 1.1 –> Çoklu LNB ya da anten kullanılan sistemlerde kaskat(çaprazlama,cascading) kullanım içindir. DiSEqC 1.0 ile desteklenen uydu sayısını arttırır.
  • DiSEqC 1.2 –> Motorlu anten sistemlerini destekler. Anten motorları receiver üzerinden manual kontrol edilebilir.
  • DiSEqC 1.3 –> Motorlu anten sistemlerinin otomatik olarak izlenmek istenen uyduya yönlendirilmesini destekler.  (USUALS, Goto X)

4 anten 1 Receiver:

Merkezi Sistem Örnek

4 Anten 1 Receiver Uygulama Örnek

Benzer Konular: