Bir Sayfa Seçin

FREKANS MODÜLASYONU:

Frekans modülasyonu, Genlik modülasyonuna göre yeni kuşak bir teknolojidir. FM kısaltması ile gösterilir ve hemen hemen herkes FM kısaltmasına Radyolardan aşinadır. Genlik modülasyonunun iletim sırasındaki gürültülerden çok fazla etkilenmesi ve taşınmak istenen sinyallerin bozulması neticesinde Frekans modülasyonu geliştirilmiştir. Frekans modülasyonu TAŞIYICI sinyalin frekansının, BİLGİ sinyalinin genliğindeki değişmelere bağlı olarak belirlenmiş bir merkez frekans etrafında arttırılması ve azaltılmasıdır. Frekans modülasyonunda TAŞIYICI frekansın sinyali MERKEZ frekans olarak adlandırılır. Frekanstaki değişimler ise YAN BAND olarak adlandırılır. Modülasyon sırasında kaç tane yan band olacağı MODÜLASYON INDEX’i ile belirlenir. Merkez frekansının altındaki frekanslara ALT BAND , üstündeki frekanslara ise ÜST BAND adı verilir. Bununla ilgili sayısal bir örnek konu anlatımından sonra verilecektir.

Negatif, Pozitif Alternans

Alternans

Bilgi Sinyali sinüs dalgası şeklindeir. Sinüs dalgasının salınımları POZİTİF ve NEGATİF alternans ol arak adlandırılır. Frekans modülasyonunun temelinde bu alternanslar kullanılır.

A ile gösterilen pozitif alternans bölgesinde; TAŞIYICI sinyalin frekans, BİLGİ sinyalinin genliği arttıkça Merkez olarak belirlenen frekansın üzerinde değerler almaya başlar. MAX noktasına gelindiğinde (MAximum Frekans Değeri), TAŞIYICI sinyalin frekansı azalmaya başlar. BİLGİ sinyalinin genliği “0” (sıfır) olduğunda TAŞIYICI frekans kendi merkez frekansına dönmüş olur.

B ile gösterilen negatif alternans bölgesinde; TAŞIYICI sinyalin frekans, BİLGİ sinyalinin genliği arttıkça Merkez olarak belirlenen frekansın altında değerler almaya başlar. MAX (Minimum Frekans değeri) noktasına gelindiğinde, TAŞIYICI sinyalin frekansı artmaya başlar . BİLGİ sinyalinin genliği “0” (sıfır) olduğunda TAŞIYICI frekans kendi merkez frekansına dönmüş olur.

Yukarıda bahsettiğim gibi Modülasyon index’i frekans modülasyonundaki kodlama içinde kaç adet yan band kullanılacağını belirler. Örneğin Modülasyon index’i “5” olarak seçilirse ; 8 adet yan band oluşacaktır. Üst ve Alt bant frekanslarına ait değerlerin “en yüksek” ve “en düşük” değerleri Merkez frekans’tan eşit uzaklıktadır.

Benzer Konular: