Bir Sayfa Seçin

Cassegrain Çanak Anten:

cassegrain çanak antenler; Yüksek kazançlı ve dar açılı antenlerdir. Uydu haberleşme uygulamalarında sıklıkla kullanılırlar. İsimlerini ve tasarımlarını “Cassegrain Teleskoplardan” almışlardır.  En önemli ve ayırt edici özellikleri;  main-reflector ve sub-reflector adında 2 reflektörden oluşmalarıdır. Büyük reflektörlerinin yapısı  prime focus antenlere benzer.

Daha önce bahsettiğim gibi normal Parabolik antenlerin odak noktalarında  Feedhorn ve LNB bulunmaktadır. Feedhorn kullanılarak antene çarpıp yansıyan sinyaller maximum seviyede LNB’ye iletilir. Ancak; bu antenlerin  odak noktalarında ikinci bir dışbükey yansıtıcı daha kullanılır. Feedhorn ve LNB üniteleri antenin büyük reflektörünün üzerinde yer almaktadır.

Yapıları gereği; küçük çaplı antenlerin tasarımında tercih edilmezler. Odak noktaları merkezlerinde olduğu için, anten destek kolları üzerindeki ekipmanlar, antene doğru gelen sinyallerin anten yüzeyine düşmesini engeller. Büyük çaplı antenlerde yüzey geniş olduğu için bu oran iletişimi çok fazla olumsuz yönde etkilememektedir.

Cassegrain Çanak Anten Yapısı

Büyük yansıtıcı  (main-reflector) iç bükey parabol şeklindeyken, odak noktasında bulunan ikinci yansıtıcı (sub-reflektor) dış bükey parabol şeklindedir. Elekromanyetik dalgalar main-reflector’den yansıyarak, sub-reflector’e sonrada Feedhorn’a ulaşır.

Cassegrain Çanak Anten Çizimi

Benzer Konular