Bir Sayfa Seçin

foot print

foot print (Uydu Kapsama Alanı – Uydu ayak izi) Nedir?. Haberleşme uyduları yeryüzünden farklı uzaklıklarıdaki yörüngeler üzerinde yerleştirilmişlerdir. Yerküreye farklı yüksekliklerden bakıldığında kullanılan güçle doğru orantılı olarak kapsama alanlarıda farklılık gösterecektir. Dünyaya yakın yörüngelerdeki uydular ile tam bir kapsama yapılmak istendiğinde kullanılan uydu sayısını arttırmak gerekir. TV yayınlarının ya da haberleşme amaçlı kullanılan MEO yörüngeler ile daha az sayıda uydu ile global kapsama sağlanabilir. Foot print ise bir uydunun yerküre üzerinde iletişim amacıyla kullanabileceği yerlerin izdüşümünü güç değerlerine göre verir.

Foot Print ve uydu operatörleri

Footprint çizimlerine uydu operatörlerinin sayfalarından ulaşılabilir. Aşağıda örnek olarak aldığım footprint görebilisiniz. Haritanın üzerindeki rakamlar güç seviyelerini göstermektedir. Gücün yüksek olduğu yerlerde diğer yerlere oranla daha düşük anten çapları kullanılabilir.

Foot print

Hotbird foot print (kapsama alanı ve güç)

Foot print ne için kullanılır?

Uydu haberleşme sistemlerinin kullanılacağı lokasyonların belirlenen haberleşme uydusunun kapsama alanı içinde olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, bu lokasyonlarda iyi bir iletim için ne kadar büyüklükte bir çanak anten kurulumunun gerekli olduğunun tespiti yapılır. Footprint ile sağlıklı bir uydu haberleşme sisteminin kurulması için gerekli minnimum anten çapı hesaplanabilir.

Haberleşme uydularının birden fazla spotu olabilir. Bu durumlarda bir uyduya ait farklı footprintler olacaktır. Bunu bir yönlendirme olarak düşünebilirsiniz. Haberleşme uydu konumu gereği tüm Asya, Avrupa ve Afrika kıtasını görebilir. Ancak bu bölgenin tamamı için aynı güce sahip olamayacaktır. Bu nedenle trasnponderler belirli bölgelere ayrılmış ve bu bölgeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Örneğin Eutelsa Atlantic Bird ile Global bir kapsama alanı yaratılabilmektedir. Ancak farklı transponderlar ile bu dağılan güç bölgelere göre daha güçlü hale getirilmiştir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Afrika beamlerine ait footprintleri aşağıda görebilirsiniz. Footprintler Eutelsatın kendin sayfasından alınmıştır.

Eutelsat Foot Print

Güney Afrika foot print

Avrupa Foot Print

Eutelsat Avrupa Foot Print

Benzer Konular: