Bir Sayfa Seçin

Microsoft SQL Server Nedir?

Microsoft SQL server nedir? SQL Server Microsoft’a ait bilgi yönetimi ve depolama amacıyla kullanılan bir üründür. SQL; “Relational Database Management System” (RDMS)‘dir. Türkçe’ye “İlişkisel veritabanı yönetim sistemi” olarak çevrilmektedir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemi kelimesini irdelediğimizde iki sonuç çıkartabiliriz. Birincisi SQL Server içinde depolanan veri birbirleri ile ilişkili veritabanları içinde saklanır. İkincisi ise SQL Server bir yönetim sistemi değil “veritabanıdır”. SQL’in açılımı ise Structed Query Language – Yapılandırılmış Sorgu Dili’dir. Veritabanı bu yazılım dili ile yönetilir.

Microsoft SQL Server Kademeleri Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi SQL Server kavramını iki bölüm haline ele alabiliriz.

  • İlişkisel Veitabanı ( Relational Database )
  • Yönetim Sistemi ( Management System )

Veritabanları teknik olarak ilişkisel olan ve ilişkisel olmayan olarak ikiye ayrılır. İlişkisel Veritabanı ile vurgulanmak istenen nokta; bir veritabanı içindeki bilgilerin satırlar haline birbirleri ile ilişkili olarak depolanmasıdır. Piyasaya hakim veritabanları ilişkili veritabanı modelindedir. Örneğin; (SQL Server, MySQL, Oracle, MS Access)

Bu yapı içerisinde Tablo’lar kullanılmaktadır. Tablo ise satırlara ve sütunlara bölünmüş durumdadır. Bilgiler satırlar halinde ama sütunlara bölünmüş şekilde işlenir. Herhangi bir bilgi sıralanmak istediğinde ya da dışarıdan başka bir yazılımla çekilmek istendiğinde, getirilen datalar birbirleri ile ilişkili olarak gelmektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

İlişkisel Veritabanı

Veritabanını “Doğum Yeri” sütununa göre sıraladığımızda altta görülen yapı elde edilmektedir. İlişkisel veritabanı olduğu için “Doğum Yeri” sütununa göre sıralama yapıldığında, diğer sütunlardaki bilgiler de düzenlenmektedir. Eğer ilişkisel bir veritabanı olmasaydı, sıralama yapıldığında ilk satırın  “Soyad”, “Doğum Tarihi” ve “Ad” bölümleri doğru olacak ancak ondan sonraki satırlar doğru verileri yansıtlmayacaktı. Kısacası sadece “DoğumYeri” sütunu A’dan Z’ye sıralanacak diğer sütunlar “ilişki” durumuna bakılmaksızın yansıtılacaktı. Bu durumda tablo içerisinde işlem yapmak ve verileri doğru bir şekilde çekmek zorlaşacaktı.

Satıları, sütünlara bölünmüş bir bütün gibi düşünmekte fayda var. Bölünmüş parçalar bir kalıp halinde hareket etmektedir. Sıralama yapıldığında ilgili satır bir bütün olarak ( – ilişkilendirimiş olarak – ) taşınır.

SQL Server Nedir

Bu sadece sıralama için geçerli değildir. Dışarıdan veritabanına bağlantı yapıldığında, ilgili satırın sadece bir verisi verildiğinde diğer sütunları çağırmak mümkün olmaktadır. Bu son derece esnek bir yazılım altyapısı sağlamaktadır. Bu tür sıralama, veri çekme vb. gibi işlemlere “Sorgu – Query” adı verilmektedir. Sorgular veritabanında yazılı olan verilerin yerlerini değiştirmezler sadece bizim istediğimiz şekilde ekrana yansıtırlar.

SQL Server Veritabanı Nedir?

Veritabanı, mantıksal bir veri depolama alanıdır. Birbirleri ile ilişkili olan bilgileri saklamak için kullanılır. Veritabanlarının geniş bir kullanım alanı vardır. Bir şirketteki personel bilgileri, abonelik sistemleri, raporlama verileri gibi bilgileri veritabanında rahatlıkla tutulabilir. Veritabanları aynı zamanda güvenlik duvarı olarak da kullanılabilir. Veritabanı altında oluşturulacak farklı tablolar ile veriler sınıflandırılabilir ve birbirleri ile ilişkili olacak şekilde bir veritabanı içinde depolanabilir. Depolanan verirlere ihtiyaç duyulduğunda farklı tablolar sorgulanarak başka işe yarar tablolalar oluşturulabilir. SQL server içinde veritabanlarının birbirleri ile olan bu ilişkisi, bir organizasyonun farklı tüm bilgilerini depolamak ve özel rapolar oluşturabilmek için oldukça elverişlidir. Pazarlama, Muhasebe, Teknik bölüm verileri ortak müşteri adları ile farklı veritabanı tablolarında depolandığında yeni tablolar ortak müşteri adı kullanılarak oluşturulabilir.

SQL server üzerinde bir veirtabanı oluşturmak aslında harddisk’e 2 farklı dosya kaydetmek anlamına gelir. Bunlardan bir tanesi tüm verileri tutarken diğeride yapılan değişikliklerin bir özetini kaydeder. Kendine ait özel dosya uzantıları vardır.

Neden veritabanı kullanılır.

Veritabanlarının avantajlarından yukarıda bahsetmiştim. Şimdi bunu bir örnekle pekiştirelim. Bir firmanız var ve satış işlemlerinizi kayıt altına alıp takip etmek istiyorsunuz. Öncelikle sattığınız ürünlerin bilgileri için bi tablo oluşturduğunuzu varsayalım. Ürünün fiyatı, Satış miktarı, Satış Tarihi ve hangi müşteriye satıldığını sütunlara ayırarak depolayabiliriz. Bu sayede istediğimiz zaman istediğimiz veri türüne göre sıralama yapabilir, özel rapor oluşturabiliriz. Hatta hangi müşteriye ne kadar ürün sattığımızı ya da verdiğimiz tarih aralığı içerisinde hangi üründen kaç tane sattığımızı filtreleyebiliriz. Bu verileri düze bir txt olarak kaydetmiş olsaydık, verilerimizi incelemekte ve rakamların bize neler söylediği anlamakta zorlanırdık. Bence anlamak imkansız olurdu.

Örneğimizi biraz daha geliştirelim, Müşteri adında yeni bir tablo daha oluşturalım ve bu tabloya da müşteri adreslerini, adreslerini, kontak bilgilerini, vergi numaralarını vb. gibi şirket bilgilerini girelim. Aynı tablo içine de bu sütunlar eklenebilirdi. Ancak bu sefer tablo içerisinde işlem yapmak karılık bir hale gelirdi. Müşteri isimleri ortak olduğu için, ilk oluşturduğumuz tablo ile bu tablo arasında rahatlıkla bir ilişki kurup yeni ve kullanışlı raporlar hazırlayabiliriz. Farklı tablolarımız olduğu için birleştirmek veya ayrı işlemler yapmak daha basit bir hale gelmiş olur.

Farklı tablolar kullanmak hazırlanan veritbanı boyutunuda küçültür. Bu sayede işle hızı artacaktır.

SQL Server “Yönetim Sistemi”

Konuya başlarken SQL server kavramını iki bölüme ayırmıştık. Buraya kadar olan kısımda ilişkisel veritabanı başlığını inceledik. Şimdi “yönetim sistemi” alanına bakalım. Yönetim sistemi ise, SQL server ile birlikte gelen ve bu veritabanına kaydedilen bilgilerin kayıt edilmesi, işlenmesi ve özetlenmesi ile ilgili kısımdır. Veritabanına işlenen bilgilerin kullanımımıza hazır hale getirilmesi, analiz raporlarının hazırlanması, veritabanı yönetim ekranları “yönetim sistemi” alanına girer.

Microsoft SQL Server Nedir ? Sonuç;

SQL Server “İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemidir. Veriler satırlar ve sütunlar halinde tablolarda saklanır. Bu tabloların birbirleri ile yakın ilişkisi olanlar aynı veritabanı alanına kayıt edilir. Bu sayede ilgili veriler ilgili veritabanlarında barındırılmış olur.

Microsoft SQL Server Nedir? yazısına eklemek istediğiniz ya da yazıda yanlış olduğunu düşündüğünüz yerler varsa lütfen benimle iletişime geçin.

Benzer Konular: