Bir Sayfa Seçin

Modülasyon Nedir ?

Modülasyon Nedir? Uydu haberleşme sistemlerinde  Modülasyon Nedir?, Demodülasyon Nedir? . Uydu haberleşme sistemlerinin doğasında iletilecek olan verinin (Ses,Görüntü,Data) yeryüzeyindeki bir antenden yolculuğuna başlayıp, atmosfer tabakasını geçmesi, Dünya...

Frekans Modülasyonu (FM)

FREKANS MODÜLASYONU: Frekans modülasyonu, Genlik modülasyonuna göre yeni kuşak bir teknolojidir. FM kısaltması ile gösterilir ve hemen hemen herkes FM kısaltmasına Radyolardan aşinadır. Genlik modülasyonunun iletim sırasındaki gürültülerden çok fazla etkilenmesi ve...

Genlik Modülasyonu (GM)

Genlik Modülasyonu Genlik modülasyonu , yaygın olarak kullanılan 3 modülasyon çeşitlerinden biridir. Modülasyon genel tanımıyla, iletilmek istenen bilgi sinyalinin Taşıyıcı bir sinyal üzerine taşınması anlamına gelmektedir. Bu işlem yapılırken, Taşıyıcı sinyalin bir...