Bir Sayfa Seçin

Network ( Ağ ) Topolojileri Nedir?

Network ( Ağ ) Topolojileri Nedir? Öncelikli olarak “Network Nedir?” ve “Network Protokol Nedir?” yazılarımı okumanızı tavsiye ederim. Bu iki yazıdan sonra Network  (Ağ ) Topolojileri Nedir? yazısından daha fazla verim alabilirsiniz. Diğer iki yazımı zaten okuduysanız buyrun devam edelim.

Bir network’ün yapısına bakıldığında iki temel bölüm görürüz. Fiziksel bölümler ve Mantıksal bölümler. Her iki parça birbirini bütünlemektedir. Network kurulmasının temel amacının, bilgiyi bilgisayarlar arasında kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmak olduğunu Network Nedir? yazısında ele almıştık. Bu paylaşım için gereken mantık kuralları Network protokolleri ile şekillendirilmiştir. Fiziksel yapı ise Network Topolojileri ile biçimlendirilir. Bu nedenle bu iki yapıyı birbiri ile karıştırmamak gerekir. Topoloji ile bilgisayarların birbirlerine nasıl bağlandıkları belirtilir.

Temel Network ( Ağ ) Fiziksel Topolojileri Nelerdir?

Listeyi şu şekilde oluşturabiliriz.

 • Bus (Doğrusal) Network topoloji
 • Star (Yıldız) Network topoloji
 • Expanded Star (Tree – Genişletilmiş Yıldız) topoloji
 • Ring topoloji

şimdi bu topolojileri birer birer ele alıp avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim.

Bus (Doğrusal) Network ( Ağ ) Topolojileri

Server, client ve çevre birimlerin tek bir kablo ile birbirlerine bağlandıkları network topolojisidir. Buna Lineer bağlantı da denir.Ana kablonun her iki ucunda sonlandırıcı (terminator) kullanılır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tüm donanım doğrusal bir şekilde ana hat ile birbirlerine bağlanmıştır.

network topolojileri bus topolojisi

Bus topoloji "http://fcit.usf.edu adresinden alınmıştır."

Bus Network Topoloji Avantajları

 • Kurulumu kolaydır
 • Mimarisi rahattır
 • Bilgisayarların hızlıca birbiri ile haberleşmesini sağlar
 • Haberleşme için harici donanımlara (HUB, Switch, Router) ve konfigürasyona gerek yoktur
 • Yeni ilaveler ( Network genişlemesi) kolaylıkla yapılır
 • Kablo mesafesi Star ( Yıldız ) Network topolojisine göre kısadır

Bus Network Topoloji Dezavantajları

 • Ana kabloda meydana gelen kopma, ezilme vb. gibi durumlar tüm ağın durmasına neden olur
 • Sonlandırıcılar ( Terminator) hattın her iki ucunda da bulunmak zorundadır
 • Problem tespiti zordur
 • Geniş Networklerin planlanmasında tek başına yetersiz kalmaktadır

Star (Yıldız) Network ( Ağ ) Topolojileri

Bu topolojinin merkezinde hub, switch gibi yönlendirici bir ekipman bulunmaktadır. Network üzerinde bulunan tüm Sever, Client ve çevre birimler bu yönlendirici cihaza bağlanırlar. Star Topolojide; gönderilen veri önce bu yönlendirici cihazdan geçer. Hub ya da switch tüm ağı yönetir. Gönderilen verinin hangi porta gönderileceğine karar verir. Veri transferi için bir tekrarlayıcı görevi görür. Star topolojide Twisted Pair, Fiber Optik kablo veya Koaksiyel kablo kullanılabilir. Aşağıda örnek bir star topoloji yapısı gösterilmiştir.

network topolojileri star topoloji

star topoloji resim "http://fcit.usf.edu"'den alınmıştır

Star Network Topoloji Avantajları

 • Kolay kurulum ve kablolama
 • Network genişletilmesi ya da küçültülmesi oldukça kolaydır
 • Kablolardan birinde meydana gelen arıza tüm network’ü etkilemez
 • Oluşan hataların tespiti ve onarımı kolaydır

Star Network Topoloji Dezavantajları

 • Bus Network topolojisine oranla daha uzun kablo mesafesi gerektirir
 • Yönlendirici cihazda meydana gelebilecek arızalar tüm network’ü çalışamaz hale getirir
 • Bus Network topolojisine oranla daha pahalıdır

Expanded Star (Genişletilmiş Yıldız) Network Topoloji

Aşağıdaki şekilde de rahatlıkla görülebildiği gibi Expanded Star Network topolojileri, Bus ve Star topolojilerin birleşiminden oluşmaktadır. Star bir yapının Hub ya da switch aracılığı ile Bus bir yapıya bağlanması ile oluşur. Bu yapı sayesinde farklı alt networkler oluşturmak mümkündür. Genellikle, mevcut bir Bus topolojinin genişletilmesi için kullanılır.

Network topolojileri Expanded Star topoloji

Exp. Star topoloji resim "http://fcit.usf.edu" 'den alınmıştır.

Expanded Star Network (Ağ ) Topoloji Avantajları

 • Bağımsız bölümler için noktadan noktaya kablolama
 • Yazılım ve donanım üreticileri tarafından desteklenir

Expanded Star Network (Ağ ) Topoloji Dezavantajları

 • Her bir bağımsız bölümün kablo uzunluğu kablo tipi ile sınırlıdır
 • Ana kabloda meydana gelen arıza tüm network’ü kullanılamaz hale getirir
 • Diğer topolojilere göre konfigurasyon ve kablolama işlemleri zor ve karışıktır

Network ( Ağ ) Topoloji Seçimi

Bir ağın fiziksel ( Topoloji ) yapısına karar verirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Maliyet: Maliyet her projede olduğu gibi network yapılandırmasında da önemli bir etkendir. Bus network topoloji en ucuz yöntemdir. Harici donanımlara bütçe ayırmanızda gerek yoktur.

Kablo uzunluğu: Bus topolojisi kısa kablo mesafesine ihtiyaç duyar.

Network Genişlemesi: Kurduğunuz network’ün daha sonra ne kadar genişleyebileceğini ön görmeniz daha sonrada yapmanız gereksiz yatırım maliyetlerinin önüne geçer. Star topoloji network genişlemesi için oldukça esnektir.

Kablo türü: Bus topolojide genellikle Koaksiyel kablo kullanılırken, Star topolojide Twisted Pair ( Çift Bükümlü Bakır Tel) kullanılmaktadır.

Network ( Ağ ) Topolojileri Nedir? yazısı için kullanılan kaynak http://fcit.usf.ed

Benzer Konular: