Bir Sayfa Seçin

Network Nedir?

İki veya daha fazla bilgisayarın, kaynakları paylaşmak (örneğin, yazıcılar ve CD gibi), dosya değişimi yapmak veya elektronik olarak haberleşme sağlamak için birbilerine bağlanmasına Network (ağ) denir. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar birbirlerine kablo, telefon hatları, radyo dalgaları, uydular veya infrared ışınları ile bağlı olabilirler.

En çok bilinen ağ türleri şunlardır:

 • Yerel Alan Ağı (LAN – Local Area Network)
 • Geniş Alan Ağı (WAN – Wide Arez Network)

Bunların dışında;

 • Metropol Alan Ağları (MAN – Metropol Arena Network)
 • Kablosuz LAN (WLAN – Wireless Local Area Network)
 • Kablosuz WAN (WWAN – Wireless Wide Area Network) en çok karşılaşılan network türleridir.

Yerel Alan Ağı ( LAN – Local Area Network Nedir? )

Local Area Network (LAN), WAN’a göre nispeten küçük bir alanda sınırlı bir ağdır. Genellikle bir ofis, ev,laboratuvar, okul veya bina gibi bir coğrafi bölge ile sınırlıdır.

Bir ağa bağlı bilgisayarlar, Sunucular (Server) veya iş istasyonları (Client) olarak isimlendirilir. Sunucular; genellikle insanlar tarafından doğrudan kullanılmaz,  ağ üzerindeki diğer bilgisayarlara dolaylı olarak  kullanıcılara “hizmetler” sağlamak için çalışırlar. Sunucular tarafından sağlanan hizmetler aşağıdaki gibi listelenebilir;

 • Printer ve faks yazılım barındırma
 • Ortak kullanılan diğer yazılımları barındırma
 • Dosya depolama
 • Dosya paylaşma
 • Mesajlaşma
 • Veri depolama ve alma
 • Network güvenliği
 • Buna benzer diğer görevler

Server – Client ( Sunucu – İş istasyonu)

İş İstasyonları, kullanıcıların ağdaki kaynakları kullanmasını ve diğer kullanıcılar ile etkileşim halinde olmasını sağlar.  İş İstasyonları  klavye, ekran ve mouse gibi donanımlar ile  geleneksel bir bilgisayar olabileceği gibi,  dokunmatik ekranlı (TouchPAD) akıllı telefonlar, (iPad, iPhone, Android sistemler) ya da dizüstü (Laptop) bilgisayarlar olabilir. Daha önceleri yapılan tanımlamalarda İş istasyonu olarak masaüstü bilgisayarlar (desktop) tariflenmekteydi. Ancak yeni teknolojilerle birlikte ağ kaynaklarından faydalanıp, diğer kullanıcılarla etkileşim sağlamak için kullanılan cihazlarda geliştirilmiş ve İş istasyonu (Client) tanımıda genişletilmiştir.

LAN nedir, WAN nedir, WWAN (kablosuz) network nedir?

Network resim kaynak www.jccontrolsys.com

Sunucuların donanımları, iş istasyonlarına oranla daha güçlü olmak zorundadır. Ayrıca, sunucular fiziksel alan güvenliği sağlanmış, iklimlendirmesi uygun bir alanda barndırılmalıdırlar. Bu sayede hem kesintisiz bir şekilde hizmet verebilirler hem de sadece Network üzerinden erişim sağlanarak, ekipman güvenliği sağlanmış olur. Klima, UPS, Jeneratör ve Güvenlik gibi hizmetleri kendi bünyesinde veremeyen firmalar, Data Center adıyla anılan firmalardan sunucu kiralayabilir ya da kendi sunucularını bu firmalarda barındırabilirler. Sunucuların ayrı bir alanda barındırılması sonucu bu cihazlara uzaktan erişim sağlayıp, sistemleri işletebilmek için yazılımlar hazırlanmıştır. Genel olarak bu yazılımlara “Uzak Masaüstü (Remote Control ya da Remote Desktop) adı verilmiştir.  Sunucular ve İş istasyonları gereksinimlerine göre yapılandırılmalıdır. Örneğin; bir iş istasyonunun veri depolama alanı (Hard disk) ya da Belleği (RAM) bir sunucu kadar yüksek olmasına gerek yoktur. Aynı şekilde bir sunucunun ekranının, tasarım üzerine çalışan bir kullanıcının makinası kadar güçlü olmasına gerek yoktur.

Bilgisayarlar ve sunucuların Local Area Network (LAN)  bağlantısı  kablolu ya da kablosuz olabilir. Kablolu bir network’e kablosuz erişim noktaları (Wireless Access Point – WAP) ile kablosuz erişim mümkün olmaktadır. WAP, bilgisayarlar ve ağlar arasında bir köprü oluşturur. Pratikte kapasitesi  az olabilir ancak tipik bir WAP, yüzlerce, hatta bir binlerce kullanıcıyı bir network’e bağlayabilir.

Sunucular (Server) genellikle kablo kullanılarak network’e dahil edilirler. Çünkü, kablolu sistemlerin hızı kablosuzlara göre daha fazladır ve bir sunucu için hız çok önemlidir. İş istasyonları (Client) ise kablolu ya da kablosuz olarak ağa dahil edilebilirler. Dizüstü ya da diğer mobil cihazların genellikle kablosuz adaptörleri mevcuttur ve harici bir ekipmana gerek duymadan kablosuz olarak bağlanabilirler. Masaüstü bilgisayarlar da Wireless Adaptor (Kablosuz adaptor) kullanarak istenirse network’e kablosuz olarak dahil edilebilir.

Geniş Alan Ağı ( WAN – Wide Area Network Nedir ? )

Geniş Alan Ağları (WAN), coğrafi olarak geniş alanlara yayılmış ağları ifade eder. Bu alan bir şehir, bir ülke, kıtalar arası haberleşme sistemleri, uydu bağlantıları olabilir. Kısacası WAN terimi, küçük ölçekli bir coğrafi alandan küresel bir network’e kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır.

WAN sayesinde, yüklü telefon faturaları ödemeden, ülkeler arası görüşmeleri çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilir.  İki farklı yarım küredeki kullanıcılar mikrofon ve Web Cam aracılığı ile Wide Area Network kullanarak görüntülü ve sesli olarak birbirleri ile haberleşebilir. WAN’ın yapısı LAN’a oranla oldukça karışıktır. Bu büyük coğrafi alanda iletişim sağyalabilmek için  köprüler (bridges)  ve yönlendiriciler (repeaters), anahtarlar (switches),  global iletişim ağları (internet) , LAN ve MAN kullanılmaktadır. Kısacası, WAN tüm networkleri içinde barındırabilir.

Neden Network ?

Network ile Kullanıcı erişim kontrolü

Modern şebekelerin hemen hemen hepsinde ağ kaynaklarına erişim ve paylaşım için merkezi yönetim sağlayan bir veya daha fazla sunucu bulunmaktadır. Bir network üzerinde kullanıcı kimlik bilgilerinin (kullanıcı adı ve parola) saklanması son derece kritik bir önem taşımaktadır. Gün geçtikçe artan dış tehditlere karşı networklerin korunması, bilgilerin depolanması ve kaynakların sağlıklı bir şekilde paylaşılabilmesi için sunucular kullanılmaktadır. Bu sayede network içinde yetkisiz kişilerin bilgilere ulaşması önlenmeye çalışılmaktadır.

Network ile Bilgi depolamak ve paylaşmak

Bilgi kullanıcılar tarafından oluşturulur ve sistemdeki diğer kullanıcılarla paylaşılır. Network yapısı bu bilginin kısa sürede gerekli kişilere ulaştırılması ve saklanması için son derece esnek ve hızlı bir yapı sunmaktadır.

Network Bağlantıları

Sistem yöneticileri, departmanlar, çalışanlar ve ziyaretçiler farklı roller altında network’e erişim sağlayabilir ve kendileri için belirlenen sınırlar için kaynaklardan faydalanabilirler.

Network ve Internet

Bir ağ geçidi üzerinden tüm network’e internet erişimi verilebilir. Bu erişim çeşitli ayarlamalarla sınırlandırılabilir ve kullanıcılar üzerinde tam bir kontrol sağlanabilir. Örneğin;

 • Giriş yapılabilecek we siteleri belirlenebilir
 • Exe gibi çalıştırılabilir programların indirilmesi engellenebilir
 • Kullanıcılara göre kapasite ayrılabilir
 • Spam Mailler engellenebilir
 • Dosya paylaşımları sınırlandırılabilir.

Network Dezavantajları

Kurulum için gerekli ekipmanlar pahalıdır

 • Network bakım ve iyileştime için sürekli harcama gerekir.
 • Kablo kopmaları yaşanabilir
 • Kablosuz erişim noktaları arızalanabilir.
 • Netwok güvenliği için yüklü tutarlarda yatırım gerekir.
 • Sunucular arızalanabilir
 • Bir kullanıcıdan yayılan virüs tüm networkteki kullanıcıları etkileyebilir.

Bundan konusundan sonra Network Topolojilerini inceleyeceğiz. Network Nedir? yazısını hazırlarken kullandığım kaynak http://fcit.usf.edu

Benzer Konular: